Min hundar ogumea.se

Allt om hundar

Agility

Agility är en rolig hundsport som man kan utöva med alla raser på hund egentligen. Tänk dock på att agility är en krävande sport även för din hund. Hunden bör vara minst ett år gammal och fullvuxen innan ni börjar träna på allvar. Tävlingarna är öppna för alla hundar över 18 månaders ålder.

I agility ska hund och förare tillsammans klara en hinderbana på kortast möjliga tid.  Det har blivit en allt mer populär sport, och det anordnas många tävlingar med agilty runt om i landet.

Gungbräda, säck, tunnel, däck, balansbom – det är bara några av de hinder som hunden ska ta sig över och igenom i en agilitytävling. Banan ska avklaras på kortast möjliga tid och utan misstag eller vägringar.

Agility visades första gången vid en stor hundutställning i England 1978, men då som en slags pausunderhållning. I Sverige fick agility status som officiell hundsport 1987.

Agility är en av de populäraste hundsporterna och har runt 100 000 starter varje år. Tävlingar får arrangeras av lokala brukshundklubbar, lokala kennelklubbar och lokala hundungdomsklubbar.

Om du vill lära dig mer om sporten, besök Svenska agilityklubben

 

Läs Mer

Bruksprov

När det kommer till att träna och tävla så finns det något som heter Bruksprov.
Bruksprov består av fyra olika grenar och dessa är rapport, skydd, spår och sök. Det finns tävlingar på flera olika nivåer, från lokal, regional, nationell till nordisk nivå som anordnas av Svenska brukshundsklubben eller en rasklubb som är ansluten dit. Det finns internationella tävlingar men dessa har helt andra regler och går under namnet Internationella prövningsordningen (IPO). Tävlingarna finns i fyra klasser: appellklass, lägre klass, högre klass och elitklass. I varje gren ingår ett lydnadsprov, ett specialprov och ett fältprov. De lydnadsmoment som ingår i bruks skall inte förväxlas med den särskilda tävlingsformen lydnadsprov. Specialprovet består av ett budföringsmoment (rapport) i appell- och lägre klass eller av ett spårmoment i högre- och elitklass. Fältprovet utgörs av den gren ekipaget är specialiserat på.

Alla de raser som är en erkänd ras av SKK, Svenska kennelklubben kan delta i ett bruksprov. Blandrashundar är inte godkända. De raser som Svenska brukshundsklubben har avelsansvar för, har krav på sig att ha meriter från ett bruksprov. Detta för att erhålla ett certifikat eller championat på en utställning. Hundar får börja tävla i appellklass vid 12 månaders ålder. När de blivit 18 månader gamla måste de ha genomfört en mentalbeskrivning för att få delta.
De fyra grenarna:
Rapport har sitt ursprung i det militära, där hundar använts för att skicka meddelanden. Grenen går ut på att hunden sänds mellan olika stationer samt utsätts för olika störningar, till exempel pistolknallar, längs vägen.
Skydd är en gren som utövas främst av hundförare inom bevakning och polis, men även av civila med licenserade skyddshundar. Hunden skall kunna försvara sig själv och sin förare mot angripare. Dessutom skall den klara att förfölja, stoppa och bevaka flyende. Den ska dessutom spåra och i elitklass även söka.
Spår går ut på att hunden i lina följer ett personspår och längs spåret tar upp ett antal apporter.
Sök innebär att hunden skall hitta gömda personer inom ett avgränsat område (utan att det finns utlagda spår).

 

Läs Mer